Mijn naam is Cherry van Veenendaal, geboren in 1970 te Utrecht en ik ben moeder van twee dochters.

Uit pure interesse en tevens zelfontwikkeling volgde ik de vierjarige opleiding voor Psychosociaal counselor aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen, met als specialisme systeem- en contextuele therapie.

Ik heb tijdens deze vier jaar een voorliefde ontwikkeld voor counselen. Mijn interesse gaat uit naar het verhaal achter de mens. Wat houdt iemand bezig, wat beweegt iemand, wat inspireert iemand en met welke instrumenten kan iemand zich verder ontplooien in de omgang met zichzelf en zijn omgeving? De uitdaging in mijn werk, en tevens de voldoening, is om u te helpen uw gevoelens, gedachten en gedrag weer in balans te brengen zodat u weer in alle vrijheid, op uw eigen kracht en vooral met plezier aan het leven deel kan nemen.

Mijn lidmaatschap bij de beroepsvereninging LVPW garandeert mijn kwaliteit als psychosociaal counselor. Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).