Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychische hulpverlening. Kernwoorden hierbij zijn veiligheid, respect en integriteit.

Uitgangspunt voor psychische hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Het kan gaan om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.

Maar bijvoorbeeld ook moeilijkheden onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken. Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

Binnen Praktijk De Vlinder wordt gewerkt met systeem- en contextuele therapie

Hierbij wordt verder gekeken dan het individu dat van de therapie gebruik maakt. Iemand beweegt nooit alleen maar staat voortdurend in verbinding met zijn of haar omgeving. Binnen deze omgeving (een systeem) beïnvloedt iedereen elkaar door gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen.

Er wordt gekeken naar wat u wilt en hoe u zich wilt gaan voelen. Er kan een actieplan opgesteld worden om dit doel te bereiken. Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet wat het zelfinzicht vergroot, rust brengt in de emoties en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Hierdoor gaat u beter functioneren en meer van het leven genieten.

Psychosociale hulpverlening kan bijvoorbeeld helpen bij problemen in de privésfeer:

  • Belemmerende patronen (schema’s of overlevingsmechanismes)
  • Depressiviteit
  • Rouw en verliesverwerking
  • Zingeving
  • Problemen in familiesfeer
  • Relatieproblemen
  • Angststoornissen

of problemen in de arbeidssfeer:

  • Burn out of overspannenheid
  • Communicatieproblemen
  • Conflicten