Welkom bij De Vlinder
Praktijk voor psychosociale therapie
 

Ieder mens kent periodes in zijn of haar leven dat het wat minder gaat. Periodes van onzekerheid, angst, verdriet. Van ontevredenheid over zichzelf en het contact met anderen. Soms krijg je het gevoel vast te zitten, te blijven hangen in patronen van oud gedrag en oud gevoel. Soms blijf je belangrijke beslissingen maar uitstellen of maak je situaties mee die je volkomen van slag kunnen brengen. Dat kan zich uiten in piekeren, wanhoop, angst, eenzaamheid of spanning, wat zich uiteindelijk ook weer kan omzetten in lichamelijke klachten zoals pijn, slapeloosheid of depressie. Deze klachten kunnen leiden tot disfunctioneren en uiteindelijk een burn out.

De problemen kunnen liggen in de relationele sfeer (partners, ouders, kinderen, collega’s, vrienden, etc), arbeidssfeer of ze kunnen individueel van aard zijn.

Deze periodes horen bij een mensenleven. Het helpt je de balans op te maken en zonodig nieuwe keuzes te maken om zo verder te komen. Soms red je dat niet alleen of word je onzeker van alle goedbedoelde adviezen uit de omgeving. Een psychosociaal counselor kan helpen weer vat te krijgen op het leven.