Ik wil met mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening laagdrempelige zorg bieden, die goed bereikbaar is. Ik zie mijn praktijk als versterking van de eerstelijnshulp, waaraan door een steeds hoger wordende sociale nood in onze maatschappij een groot tekort is. Hierdoor kunnen cliënten weer sneller functioneren én genieten. Door psychosociale hulpverlening ontstaat er minder belasting voor de volgende lijnen in de GGZ én voor de maatschappij. Want het is ook de maatschappij die de gevolgen draagt wannneer een cliënt ontwricht raakt. Psychosociale hulp kan bijvoorbeeld ook ingezet worden als een overbruggingsperiode, tot gespecialiseerde psychiatrische hulp beschikbaar is.

Ik kan putten uit meerdere therapieën en theorieën om te interveniëren. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het werken via de systeem- en contextuele therapie. Hiermee kan ik effectief en op korte termijn resultaten boeken met een levenslang effect. Ik ben bekend met de DSM-IV en zal bij ernstige AS I- en AS II- problematiek doorverwijzen naar GGZ-instellingen.

De voortgangsprocessen van uw patiënten zullen (indien gewenst) schriftelijk aan u worden overgelegd of via multidisciplinair overleg plaatsvinden.

Ik tracht in mijn vak zo veel mogelijk cliënten te bereiken, ook mensen die minder mobiel zijn, zoals chronisch zieken, cliënten met fobieën en minder mobiele cliënten. Ik bied huisbezoek aan als eventuele variant op bestaande mogelijkheden.

Ik ben geregistreerd lid van de onafhankelijke beroepsvereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW).

logo LVPW