Overspannenheid

In elk leven kunnen gebeurtenissen, verplichtingen en problemen stress en spanning geven. Zo kan werkdruk opeens samenkomen met een persoonlijke gebeurtenis of een andere situatie, die ook tijd en energie van u vraagt. Bij langdurige hoge druk eist dat zijn tol en krijgt u moeite om al uw activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Als het u niet lukt om met deze spanning om te gaan raakt u overspannen en heeft u het gevoel dat u geen grip meer heeft op uw situatie.

Met overspannenheid gaan legio lichamelijke en geestelijke symptomen gepaard. Deze klachten kunnen voor iedereen verschillend zijn. Slecht slapen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, hartkloppingen, piekeren en alcoholgebruik. Een algeheel gevoel van het niet meer aankunnen. Blijvende onrust, ook in uw vrije tijd.

In tegenstelling tot een burn-out is de opbouwfase van overspannenheid relatief kort en zal het herstel niet zoals bij een burn-out vele maanden bedragen. Het sein dat u overspannen bent, is wel een noodklok van het lichaam om erger te voorkomen. Lange tijd doorgaan terwijl u overspannen bent kan leiden leidt tot een burn-out  en lichamelijke ziekten.

Als u te lang roofbouw pleegt op lichaam en geest kan overspannenheid langzaam overgaan in een burn-out. Het is hierbij niet erg duidelijk op welk moment overspannenheid precies ophoudt en wanneer burn-out begint.

Praktijk De Vlinder biedt verschillende kortdurende behandelingen aan, die zich richten op het herkennen van en anders omgaan met uw bronnen van stress en begeleiding bij het herstelproces.

Burn-out

U kunt stress ervaren, bijvoorbeeld op het werk, door ziekte en zelfs door sporten. Er zijn vele levensgebeurtenissen die stress kunnen veroorzaken. Stress vraagt om inspanning. Zolang het herstel na een inspanning gelijk is aan de inspanning zelf, is er niets aan de hand. Op het moment dat gedurende een lange tijd het herstel te kort is om van de inspanning bij te komen, treedt er schade op. Vaak gaat dit een aantal jaren goed en lijkt het lichaam veerkrachtig te zijn. Tot op een zeker moment de voorraden op zijn. Het lichaam wil niet meer vooruit en mentale kracht ontbreekt. Door jarenlange overbelasting bent u langzaam opgebrand.

Waarom raakt het de één niet en de ander wel, soms zelfs meerdere keren? Het heeft te maken met omstandigheden, persoonlijkheid, genen, omgeving en normen en waarden. Het is dus niet zo dat u van alleen hard werken een burn-out krijgt. Er spelen een hoop extra factoren mee, zoals bijvoorbeeld:

  • Moeite hebben met grenzen aangeven en daardoor de energie niet voldoende bewaken
  • Onzekerheid, het gevoel dat niets wat u doet goed genoeg is
  • Perfectionisme, de lat hoog leggen en streven naar het allerbeste
  • Zorg voor een ander, bijvoorbeeld ouders of kinderen
  • Niet kunnen delegeren of loslaten
  • Onthecht zijn van zichzelf, een keurslijf aanmeten. Niet authentiek zijn kost energie
  • Werkloosheid
  • Omgaan met rouw en verlies
  • Stress in relaties, bijvoorbeeld bij narcisme
  • Enzovoort

In tegenstelling tot de korte hersteltijd bij overspannenheid moet iemand met een burn-out doorgaans een lange tijd stoppen met werken om volledig te herstellen. En dit herstel gaat altijd met vallen en opstaan! Soms zal het zelfs voelen alsof er geen vooruitgang is.

Praktijk de Vlinder kan ondersteunen in dit herstel. Het accepteren dat u “ziek” bent is hierbij een belangrijke eerste stap, maar ook het lastigste gedeelte. Want dat strookt juist met de krachtige karaktereigenschappen of overtuigingen die een burn-out veroorzaken.

We zoeken naar oplossingen voor uw problemen en helpen u anders met spanning om te gaan. De bedachte oplossingen zullen ook uitgevoerd moeten worden. Dit traject gaat vaak hand in hand met ondersteuning van de bedrijfsarts. Indien gewenst kan gerapporteerd worden aan de bedrijfsarts of kan de therapeut mee op bezoek naar de bedrijfsarts.