Een relatie gezond en liefdevol houden is een voortdurend proces. Er kan tijdens dat proces van alles gebeuren. De ene keer ervaar je memorabele hoogtepunten, maar soms kom je ook obstakels tegen of loopt de relatie niet zo lekker als je voor ogen had. Of er ontstaan problemen die er eerst niet waren.

Leer door middel van verbinding met elkaar omgaan

Het is soms moeilijk om daar samen uit te komen. Dan is het goed dat je hulp zoekt. Ik maak onder meer gebruik van Emotionally Focused Therapy (EFT). Openheid en respect zijn de uitgangspunten in onze gesprekken. Van daaruit onderzoeken we welke problemen er precies spelen en welke negatieve patronen deze problemen in stand houden of verergeren. Met gesprekken en oefeningen ontdekken we waar jullie relatie in vastloopt en gaan we op zoek naar passende oplossingen. Uitgangspunt van EFT is de onderliggende behoeftes en angsten benoemen zodat jullie vanuit verbinding met elkaar kunnen leren omgaan, niet vanuit de negatieve patronen.

Voorkomen is beter dan genezen

Daarvoor hoeven de problemen al niet zo groot te zijn dat de weg terug moeilijk is. Juist niet. Het is nooit te vroeg om je relatie eens onder de loep te nemen. Beter voorkomen dan genezen zodat kleine onvredes niet verder kunnen woekeren en tot schade kunnen leiden.